OBS: Du finner nå lenker til nedlasting av media-filer nederst på det enkelte opptak sin avspillingsside.

Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 20. august 2016
Kl. 19.00
10 min
Del 12 - Minnekretser Henning Gundersen Kurs i digitalteknikk
Tommelnegl 23. september 2016
Kl. 11.03
10 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Kompositter Gjesteforeleser BYG2311 Materiallære for Bygg H16
Tommelnegl 4. mars 2022
Kl. 16.01
10 min
K102
Week 8 last part Hilda Deborah IDATG2206 Computer Vision
Tommelnegl 13. september 2016
Kl. 11.06
10 min
K102
"Søk, vurder og skriv", siste del
Vi kom litt sent i gang, så opptakstiden er utvidet for å få med avslutning av forelesningen.
Anne Grethe Syversen SMF2211F
Tommelnegl 18. mai 2015
Kl. 14.15
10 min
K102
IMT4651 Third class -- Third hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4651
Tommelnegl 6. oktober 2016
Kl. 10.01
10 min
C007
Betong Gjesteforeleser BYG2311 Materiallære for Bygg H16
Tommelnegl 6. mai 2022
Kl. 12.04
10 min
A153
SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder Aristidis Kaloudis SMF2292
Tommelnegl 12. oktober 2016
Kl. 17.48
13 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
Intro oblig 2 Anne Grethe Syversen SMF2211
Tommelnegl 20. august 2016
Kl. 14.00
14 min
Del 7 - Karnaugh-diagram Henning Gundersen Kurs i digitalteknikk
Tommelnegl 15. januar 2016
Kl. 11.33
15 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
PAGA Anne Opsal Slupphaug Kurs
Tommelnegl 24. februar 2015
Kl. 14.15
15 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Kvalitetsledelse 24. feb - time 1 (15 min) Eirik Bådsvik Hamre Korsen SMF1181
Tommelnegl 12. mai 2015
Kl. 13.36
15 min
K102
IMT4651 Second Class -- Very first hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4651
Tommelnegl 19. mai 2015
Kl. 14.15
15 min
K102
IMT4651 Third Class -- Sixth Hour Jose Julio Cabeza Gonzalez IMT4651
Tommelnegl 7. oktober 2015
Kl. 16.15
15 min
K105
Frode Volden IMT4421
Tommelnegl 5. oktober 2016
Kl. 19.11
15 min
K102
Presentasjon av NSM/NorCERT - Q&A
Question round
Anders Einar Hilden Gjesteforelesning fra NSM
Tommelnegl 20. august 2016
Kl. 10.00
15 min
Del 3 - Koder Henning Gundersen Kurs i digitalteknikk
Tommelnegl 6. mai 2022
Kl. 12.00
15 min
A146
SMF2292 Kvantitative og kvalitative metoder Aristidis Kaloudis SMF2292
Tommelnegl 16. november 2021
Kl. 14.12
15 min
K113
Structor Ole Kristian Haug BYGG2266
Tommelnegl 20. august 2016
Kl. 09.00
18 min
Del 2 - Binær addisjon og multiplikasjon Henning Gundersen Kurs i digitalteknikk
Tommelnegl 20. august 2016
Kl. 13.00
18 min
Del 6 - De Morgans teoremer Henning Gundersen Kurs i digitalteknikk
Tommelnegl 26. april 2017
Kl. 13.15
20 min
K105
O: Retting - oblig (Alle på campus ta med oppgave printet og stiftet) Eirik Bådsvik Hamre Korsen SMF 1183 Kvalitetsledelse VÅR 2017
Tommelnegl 15. mars 2017
Kl. 13.15
20 min
K105
Oppgaveskriving og litteratursøk Eirik Bådsvik Hamre Korsen SMF1183
Tommelnegl 19. november 2019
Kl. 07.10
20 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Transactions in PHP Rune Hjelsvold IMT2571
Tommelnegl 28. januar 2020
Kl. 14.39
20 min
Lille Eureka, 1/3 Eureka
For-løkker i MATLAB Hans Petter Hornæs IMAG2031 Matematiske metoder 2A
Tommelnegl 20. mai 2014
Kl. 11.21
20 min
C007
Gjesteforelesning om bærekraft/ Guest lecture on sustainability - del 2 Will O. Brian Gjesteforelesning TØL
Tommelnegl 1. mars 2017
Kl. 13.15
20 min
K105
O: Etablering av grupper og grupperegler Eirik Bådsvik Hamre Korsen SMF 1183 Kvalitetsledelse VÅR 2017
Tommelnegl 6. mars 2017
Kl. 10.25
20 min
A146

IMT 4116 optional
Geir Olav Dyrkolbotn IMT 4116
Tommelnegl 22. mars 2017
Kl. 13.15
20 min
K105
O: Veiledning i oppgaveskriving - oblig - mystery shopping - etablering struktur Eirik Bådsvik Hamre Korsen SMF 1183 Kvalitetsledelse VÅR 2017
Tommelnegl 30. januar 2020
Kl. 12.15
21 min
K105
En differenslikning Hans Petter Hornæs IMAG2031 Matematiske metoder 2A
Tommelnegl 30. januar 2020
Kl. 12.40
21 min
K105
Rekursjon (med MATLAB) Hans Petter Hornæs IMAG2031 Matematiske metoder 2A