Dette systemet er ikke lenger i aktivt bruk og har blitt erstattet av Panopto i løpet av sommeren 2023. Les mer her.
Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 20. januar 2016
Kl. 08.15
105 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
Bærekraftig Energi Jan Steinar Egenes TØL1002
Tommelnegl 1. september 2016
Kl. 08.15
105 min
C007
Tre Jan Steinar Egenes BYG2311 Materiallære for Bygg H16
Tommelnegl 7. september 2016
Kl. 15.15
105 min
C007
Tre Jan Steinar Egenes BYG2311 Materiallære for Bygg H16
Tommelnegl 8. september 2016
Kl. 08.15
105 min
C007
Tre Jan Steinar Egenes BYG2311 Materiallære for Bygg H16
Tommelnegl 15. september 2016
Kl. 08.15
105 min
C007
Jan Steinar Egenes BYG2311 Materiallære for Bygg H16
Tommelnegl 9. januar 2017
Kl. 08.12
110 min
Store Eureka, 2/3 Eureka
TØL1001 Ingeniørrollen vår 2017
Introduksjon til faget
Jan Steinar Egenes TØL1001 Ingeniørrollen vår 2017
Tommelnegl 1. september 2017
Kl. 10.15
225 min
K102
Tre Jan Steinar Egenes BYG2311
Tommelnegl 8. september 2017
Kl. 10.15
225 min
K102
Tre Jan Steinar Egenes BYG2311
Tommelnegl 5. oktober 2021
Kl. 08.25
105 min
K105
Byggteknikk Jan Steinar Egenes BYGG1001 Byggteknikk
Tommelnegl 26. oktober 2021
Kl. 14.15
105 min
K105
Etasjeskillere Jan Steinar Egenes BYGG1001 Byggteknikk
Tommelnegl 2. juni 2022
Kl. 08.55
370 min
K105
Bacheloroppgave sesjon 2 Jan Steinar Egenes BYGG 2900 Bacheloroppgave
Tommelnegl 2. juni 2022
Kl. 08.55
370 min
K102
Bachelorpresentasjoner sesjon 1 Jan Steinar Egenes BYG2900
Tommelnegl 30. august 2022
Kl. 12.15
105 min
K105
Byggteknikk Jan Steinar Egenes BYGG1001 Byggteknikk
Tommelnegl 10. januar 2023
Kl. 14.15
105 min
K102
Byggteknikk
Orientering og innledning varmelære
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 13. januar 2023
Kl. 11.15
105 min
E211
Byggteknikk
Øving
Jan Steinar Egenes BYGG1001 Byggteknikk
Tommelnegl 17. januar 2023
Kl. 14.15
105 min
K102
Byggtenikk
Bygningsfysikk
Jan Steinar Egenes BYGG1001 Byggteknikk
Tommelnegl 20. januar 2023
Kl. 10.15
105 min
E211
Byggteknikk
Øvingstime
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 24. januar 2023
Kl. 14.15
105 min
K102
Byggteknikk
Se undervisningsplan
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 27. januar 2023
Kl. 10.15
105 min
E211
Byggteknikk
Øvingstime
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 31. januar 2023
Kl. 14.30
105 min
K102
Bygg Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 3. februar 2023
Kl. 10.15
105 min
E211
Byggteknikk
Øvingstime
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 7. februar 2023
Kl. 14.15
105 min
K102
Byggteknikk
Fukt
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 10. februar 2023
Kl. 10.15
105 min
E211
Byggteknikk
Øvingstime
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 13. februar 2023
Kl. 13.15
60 min
C007
Skrivekurs med Andreas Fagervik Jan Steinar Egenes BYGG2900 Bacheloroppgave bygg
Tommelnegl 14. februar 2023
Kl. 14.15
105 min
K102
Byggteknikk
Fukt
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 16. februar 2023
Kl. 13.15
60 min
C007
Skrivekurs Jan Steinar Egenes BYGG2900
Tommelnegl 17. februar 2023
Kl. 10.15
105 min
E211
Byggteknikk
Øving
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 21. februar 2023
Kl. 14.15
105 min
K102
Byggteknikk
Brannsikkerhet
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 24. februar 2023
Kl. 10.15
105 min
E211
Byggteknikk
Øvingstime prosjektoppgave
Jan Steinar Egenes BYGG1001
Tommelnegl 28. februar 2023
Kl. 14.15
105 min
K102
Byggteknikk
Brannsikkerhet
Jan Steinar Egenes BYGG1001