OBS: Du finner nå lenker til nedlasting av media-filer nederst på det enkelte opptak sin avspillingsside.

Dato Tittel Foreleser Emne
Tommelnegl 31. oktober 2022
Kl. 12.14
115 min
K113
Egnethet og kvalitetskrav til materialer, valg av asfaltdekke. Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 27. oktober 2022
Kl. 12.14
115 min
K113
Forsterkning av eksisterende veg. Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 17. oktober 2022
Kl. 12.15
115 min
K113
Tele: Metoder og dimensjonering for frostsikring. Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 13. oktober 2022
Kl. 12.15
115 min
K113
Tele: Telemekanismer og problemer. Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 10. oktober 2022
Kl. 12.15
110 min
K113
Drenering og planlegging
Drenering
Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 6. oktober 2022
Kl. 12.14
120 min
K113
Drenering. Vegtekniske utfordringer knyttet til drenering.
Vannhåndtering
Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 3. oktober 2022
Kl. 12.14
120 min
K113
Vegoverbygning.
N200
Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg
Tommelnegl 29. september 2022
Kl. 12.13
120 min
K113
Vegoverbygging: Grunnlag for dimensjonering av ny veg. Fredrik Moen / Ole Kristian Haug BYGG2266 Planlegging, bygging og drift av veg